+420 603 254 591, +420 605 280 264

Nepomuk

Město Nepomuk se rozkládá na pomezí středočeských Brd a Šumavského podlesí, v údolí pod Zelenou horou, 35 km jižně od Plzně. V místech dnešního Nepomuku stály původně dvě osady: Přesanice a Pomuk. Jejich historie se váže ke vzniku nedalekého cisterciáckého kláštera, který roku 1144 založili mniši z německého Ebrachu. Ke spojení osad Pomuk a Přesanice došlo roku 1384. Nedlouho poté, roku 1413, povýšil král Václav IV. Nepomuk na město.

Informace o prodejci:

Kulturní a informační centrum Nepomuk se nachází v horní části náměstí A. Němejce čp. 126 Adresa: Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk
tel.: 371 591 167, e-mail: infocentrum@nepomuk.cz
www.nepomucko.cz, www.nepomuk.cz

Suvenýry v nabídce:

268.  Magnetka 50x70x1
náměstí A. Němejce
náměstí A. Němejce

Náměstí je pojmenováno po slavném rodákovi akad. malíři Augustinu Němejcovi, který se zde narodil 15. 3. 1861. Po absolvování studia malířství na akademii v Praze a v Mnichově působil v Plzni, kde mimo jiné namaloval i oponu Divadla J. K. Tyla. Jeho rodný dům, který byl v r. 2009-2010 zrekonstruován, je nyní chloubou tohoto náměstí.

269.  Magnetka 50x70x1
náměstí A. Němejce
náměstí A. Němejce
270.  Magnetka 50x70x1
Zámek Zelená Hora
Zámek Zelená Hora

Zámek Zelená Hora, dominanta Nepomucka, byl postaven v 17. století Václavem Vojtěchem ze Šternberka v místě původního hradu, který založil Hynek Krušina ze Švamberka. Dalšími majiteli byli Lvové z Rožmitálu, Martinicové, Colloredo-Mansfeldové, Aueršperkové, manželé Plavcovi, pak Karel Blažek, který však státu neuhradil převodní poplatky, a proto prodej nebyl majetkově převeden v majetkových knihách a Zelenohorský zámek se stal majetkem státu. Pak začalo období jeho devastace. Na zámku sídlila německá vojenská posádka, krátce pak Američané, následovaly Pomocné technické prapory a Technické prapory. I po jejich zrušení zůstala v objektu armáda až do začátku 90. let, kdy zámek přebrala obec Klášter a vlastní ho dosud. Do širokého povědomí veřejnosti se zámek dostal díky románu Miloslava Švandrlíka „Černí baroni“, podle kterého byl natočen stejnojmenný film.

420.  Magnetka 50x70x1
Radnice
Radnice
501.  Magnetka 70x100x1
Zelená Hora
Zelená Hora
271.  Svíčka válec 70/40
kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází ve spodní části náměstí A. Němejce v místě, kde kdysi stál rodný domek světce Jana Nepomuckého. Pak zde stál dřevěný kostelík sv. Jana Křtitele, postavený v letech 1643 – 1660. Po Janově kanonizaci v r. 1729 se začalo uvažovat o rozšíření kostela. V roce 1734 byl kostelík zbourán a téhož roku 7. října byl položen základní kámen budovy nové. V roce 1736 byl nový chrám, vystavěný podle plánů slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, dokončen a vysvěcen. Jeho patronem se stal sv. Jan Nepomucký. Na kůru nad hlavním vchodem jsou umístěny varhany, které v r. 1912 kostelu věnoval děkan Matěj Veselý. Na severní straně přechází hlavní loď v obdélníkový presbytář se závěrem. V presbytáři je hlavní oltář se sochou z r. 1848. Socha představuje světce prostovlasého s pěti hvězdami nad hlavou.

272.  Svíčka válec 70/40
kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Jana Nepomuckého
273.  Svíčka válec 70/40
Svatý Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1340 v rodině nepomuckého rychtáře Welflína, v místech, kde dnes stojí kostel sv. Jana Nepomuckého. Byl veřejným notářem a klerikem pražské diecéze a farářem v kostele sv. Havla v Praze. Pak odešel na studia do Padovy, kde byl promován doktorem kanovnického práva a po návratu byl kanovníkem v kostele sv. Jiljí v Praze, a poté kanovníkem a Vyšehradským generálním vikářem, což se mu nakonec stalo osudným. Klíčovou roli v dramatu, jenž vyvrcholil 20. 3. 1393, sehrál konflikt mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jan Nepomucký potvrdil arcibiskupovu volbu nového opata kladrubského kláštera, a tím rozzuřil krále, který podporoval jiného kandidáta. Legenda vypráví, že Janovi přitížilo i to, že byl královniným zpovědníkem a královi nevyzradil její zpověď. Byl týrán, mučen, svázán do kozelce a svržen z Karlova mostu do Vltavy. Proto se stal patronem vod a mostů. Za svatého byl prohlášen papežem Benediktem XIII. dne 19. 3. 1729.

416.  Svíčka válec 70/40
kostel sv. Jakuba Většího
kostel sv. Jakuba Většího
417.  Svíčka válec 70/40
kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Jana Nepomuckého
418.  Svíčka válec 70/40
Zámek Zelená Hora
Zámek Zelená Hora
450.  Svíčka válec 70/40
Radnice
Radnice
1028. Obrázek 3D
Praha -
1041. Magnet 3D
Svatý Hostýn - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
962. Skleněný pilník č.2 malý - semišové pouzdro
Loket - hrad Loket
hrad Loket
975. Svíčka válec 70/50
Loket - hrad Loket
hrad Loket
979. Hrnek smaltovaný ⌀ 80 mm
Vojenské technické muzeum Lešany - T - 55
T - 55
913. Tričko XS - 2XL, 3XL
Vojenské technické muzeum Lešany - Tatra 815 SOM
Tatra 815 SOM
1011. Miniatura dřevěná
Štíří Důl – Hluboká u Krucemburku - štíří Důl
štíří Důl