+420 603 254 591, +420 605 280 264

Soběslav

Soběslav je město, kde v současné době žije přibližně 7 300 obyvatel. Leží na soutoku řeky Lužnice a Černovického potoka v malebné jihočeské krajině 20 km jižně od Tábora. Nejstarší stopy osídlení z vrchu Svákov pocházejí z doby bronzové, později zde Keltové a Slované vybudovali hradiště s mohutnými obrannými valy. Nedaleko hradiště, na křižovatce dvou obchodních stezek – Vitorazské a Solné (Zlaté stezky), vznikla na počátku 2. tisíciletí trhová osada, ze které vzniklo město Soběslav.

...... Zobrazit/skrýt celý text.

První písemná zmínka o Soběslavi je z roku 1293, kdy již byla majetkem pánů z Rožmberka. V roce 1390 obdržela od Jindřicha z Rožmberka městská privilegia podle vzoru královských měst. V té době již bylo město chráněno hradbami s vodním příkopem, baštami se střílnami a padacími mosty. V současné době je město rozprostřeno daleko za své původní hradby.

Soběslav je turisticky atraktivní množstvím kulturních památek, krásnou přírodou a je také přirozeným centrem pro své okolí.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Rožmberkové, kteří pečovali o město více než 300 let, jej ozdobili nádhernými stavbami. Zašlou slávou středověku je Rožmberský hrad založený v druhé polovině 14. století Jindřichem z Rožmberka. Zde byl přechodně vězněn v roce 1394 český král Václav IV. Hrad se podstatně lišil od obranných hradů na skalních útvarech i od hradů obklopených vodou. Byl sídlem purkrabího. Za husitských válek byl dvakrát vypálen – v letech 1421 a 1435, kdy byla zničena jeho původní podoba. Hrad i celá původní část města byly obehnány hradbami zdobenými čtyřmi baštami a vodním příkopem. S hradním palácem je spojena okrouhlá věž Hláska, která je ve sklepní místnosti zaklenuta hvězdicovitou klenbou. V prvním patře byla s palácem spojena padacím mostem. V 18. století byl hrad přeměněn v pivovar. V jižní části hradní budovy, kde bývala rožmberská škola založená Petrem Vokem z Rožmberka, je dnes kulturní dům. V roce 2010 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce věže Hláska a hradního paláce, kam byla umístěna městská knihovna. Každý návštěvník na první pohled spatří, jak se vrstvily jednotlivé slohy, jakými vývojovými etapami hrad procházel. Hradní palác tak po dlouhé době ožívá v duchu, který mu Petr Vok stanovil – opět slouží vzdělávání. Tento projekt navíc získal v roce 2011 v soutěži Prestižní stavba jižních Čech ve své kategorii cenu Presta.

Raně gotický kostel sv. Petra a Pavla z let 1493-1518 se síťovou klenbou nad kněžištěm a v chrámové lodi vzácnou sklípkovou klenbou z let 1499-1501 zdobí soběslavské náměstí.

U kostela sv. Petra a Pavla se majestátně vypíná štíhlá, 68 m vysoká věž s cibulovitou barokní bání z roku 1750, která jí dodává povznešený obdiv.

Skutečnou stavitelskou perlou přesahující rámec regionu je kostel sv. Víta vybudovaný v letech 1374-1390 při městském špitále. Jeho klenba nesená dvěma pilíři a štíhlá věž vystavěná bez základů přímo na vítězném oblouku je vrcholným dílem gotiky období Václava IV.

Další významnou památkou města je hřbitovní kostel sv. Marka. Byl založen roku 1650 soběslavským primátorem Zachariášem Markem Markovským. Vzácností kostela je na jižní straně barokní osmiboká kaple s kopulí zdobená nádhernou freskou představující svatou Trojici. Na severní straně u kostela stojí kamenná kazatelna s pětilistou růží z roku 1660. Nyní slouží kostel účelům kulturním jako soběslavská Galerie sv. Marka.

Na severní straně náměstí Republiky upoutá každého renesanční dům se dvěma štíty a arkýřem. Je to Smrčkův dům z roku 1564, později hostinec „U Černého orla“. Náležel primátorovi města Řehoři Smrčkovi. Je památný tím, že se zde tajně scházeli Čeští bratři. Dnes je v něm umístěno národopisné oddělení husitského muzea.

Významnou budovou je rovněž Rožmberský dům z 15. století. Byl přestavěn ze dvou špulířských domů, které koupil Petr Vok z Rožmberka od Václava Špulíře z Jiter pro své přechodné sídlo. V Rožmberském domě pobývala i Zuzana Vojířová. Dnes jsou zde umístěny přírodovědné sbírky Táborska a blat.

Vedle kostela sv. Víta je stará radnice v průčelí s dvěma štíty z roku 1487, která je další ozdobou soběslavského náměstí. Byla přestavěna v roce 1720 a dnes je zde v červenci a srpnu provozováno informační středisko.

Střed náměstí zdobí kamenná kašna z roku 1724 se sochou sv. Floriana. Poblíž kašny, s pohledem na Smrčkův dům, stojí morový sloup s korintskou hlavicí a sochou Panny Marie z roku 1713.

V roce 2009 město Soběslav zrekonstruovalo budovu kina a přilehlého parku u kostela sv. Marka na Společenské centrum Soběslavska. Moderně zařízené prostory poskytují návštěvníkům širokou nabídku služeb. Víceúčelový sál s kapacitou pro 105 osob zajišťuje veškeré pohodlí. Kromě promítání filmů a videoprojekce je zde možno pořádat různá školení, semináře a přednášky. Mimo vlastní filmovou produkci nabízí prostory i jiné možnosti využití: stolní fotbal, kulečník, šachy, malá horolezecká stěna, šipky, stolní tenis, kuželky. Příjemné posezení a občerstvení poskytuje nekuřácká kinokavárna.

Příroda a volný čas

Necelých 500 metrů severně od středu města se nachází přírodní rezervace Nový rybník založená městem v letech 1547-1552, která je domovem mnoha vzácných druhů fauny i flóry. Procházkou po okolí je možné navštívit meandry Černovického potoka a na vrcholu „Vápenka“ odpočinkové místo zvané „Muchomůrka“ s krásným výhledem na město a okolí. Pro milovníky vodních sportů a rybaření protéká Soběslaví řeka Lužnice, která dává mnoho příležitostí pro strávení volného času. Procházkou po proudu řeky Lužnice je možné navštívit les Svákov se zachovalými valy předhistorického hradiště a poutní místo – kapli svaté Marie Bolestné. U kaple je studánka s pověstmi opředenou léčivou vodou.

V Soběslavi je rozsáhlý sportovní areál s možností všestranného sportovního využití včetně ubytování ve vlastním areálu nebo v nedalekém kempu s chatkami u řeky Lužnice. Na pravém břehu Lužnice jižně od města je soběslavské letiště. Zde je možné provozovat letecké sporty.

Přibližně 1 km jihovýchodním směrem od středu města je rybník Nadýmač, kterým protéká Dírenský potok. Procházkou proti proudu Dírenského potoka projdeme chlebovským lesíkem a přijdeme ke kamennému můstku, který je pozůstatkem historické poštovní stezky do Jindřichova Hradce.

Velmi zajímavé a turisticky atraktivní je okolí Soběslavi. Množství rybníků, lesů a luk je možné navštívit pěšky turisticky značenými cestami, případně na kole.

Jde především o Dírnou se zámkem rodiny Wratislavů, od které je cca 3 km vzdálen vodní zámek Červená Lhota. Dále Choustník se zříceninou středověkého hradu.

Jihozápadním směrem od města se rozprostírají blata – rozsáhlé rašeliniště (cca 900 ha) ležící mezi obcemi Komárov, Klečaty, Zálší, Mažice, Borkovice, Sviny, Žíšov a Zaluží. Blata jsou charakteristická osobitou flórou i faunou. Pro zachování představy o blatech byla v prostoru rezervace vybudována blatská stezka, která informuje a provází návštěvníky lokalitami nádherné a nedotčené blatské přírody. Ve většině obcí, které jsou vesnickou památkovou rezervací, se nacházejí malebně zdobené štíty domů, které jsou ukázkou umu zdejších zednických mistrů – lidových výtvarníků ve stylu tzv. selského baroka. Společná historie Soběslavi a blatských obcí je každoročně připomínána třetí sobotu a neděli v červenci národopisnými slavnostmi „Blata se baví“ a festivalem dechových hudeb „Kubešova Soběslav“.

Informační středisko
červen-září: náměstí Republiky 148, otevřeno 9 – 12 a 12.30 – 18 h denně tel.: 601 339 095
září - červen: Městský úřad Soběslav
náměstí Republiky 59/I
redakce: Soběslavská hláska
tel.: 381 508 116
e-mail: kocourkova@musobeslav.cz www.musobeslav.cz

Suvenýry v nabídce:

341.  Magnetka 50x70x1
Rožmberský hrad
Rožmberský hrad

Rožmberkové, kteří pečovali o město více než 300 let, jej ozdobili nádhernými stavbami. Zašlou slávou středověku je Rožmberský hrad založený v druhé polovině 14. století Jindřichem z Rožmberka. Zde byl přechodně vězněn v roce 1394 český král Václav IV. Hrad se podstatně lišil od obranných hradů na skalních útvarech i od hradů obklopených vodou. Byl sídlem purkrabího. Za husitských válek byl dvakrát vypálen – v letech 1421 a 1435, kdy byla zničena jeho původní podoba. Hrad i celá původní část města byly obehnány hradbami zdobenými čtyřmi baštami a vodním příkopem. S hradním palácem je spojena okrouhlá věž Hláska, která je ve sklepní místnosti zaklenuta hvězdicovitou klenbou. V prvním patře byla s palácem spojena padacím mostem.

Více.

V 18. století byl hrad přeměněn v pivovar. V jižní části hradní budovy, kde bývala rožmberská škola založená Petrem Vokem z Rožmberka, je dnes kulturní dům. V roce 2010 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce věže Hláska a hradního paláce, kam byla umístěna městská knihovna. Každý návštěvník na první pohled spatří, jak se vrstvily jednotlivé slohy, jakými vývojovými etapami hrad procházel. Hradní palác tak po dlouhé době ožívá v duchu, který mu Petr Vok stanovil – opět slouží vzdělávání. Tento projekt navíc získal v roce 2011 v soutěži Prestižní stavba jižních Čech ve své kategorii cenu Presta.

634.  Magnetka 50x70x1
kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Petra a Pavla
455.  Svíčka válec 70/50
kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Petra a Pavla
456.  Svíčka válec 70/50
věž Hláska
věž Hláska
683.  Sklo - panák
kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Petra a Pavla
684.  Sklo - panák
Rožmberský hrad
Rožmberský hrad
755.  Tričko XS - 2XL, 3XL
znak města
znak města
682.  Textilní taška 42 x 38 cm
kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Petra a Pavla
1028. Obrázek 3D
Praha -
1041. Magnet 3D
Svatý Hostýn - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
962. Skleněný pilník č.2 malý - semišové pouzdro
Loket - hrad Loket
hrad Loket
975. Svíčka válec 70/50
Loket - hrad Loket
hrad Loket
979. Hrnek smaltovaný ⌀ 80 mm
Vojenské technické muzeum Lešany - T - 55
T - 55
913. Tričko XS - 2XL, 3XL
Vojenské technické muzeum Lešany - Tatra 815 SOM
Tatra 815 SOM
1011. Miniatura dřevěná
Štíří Důl – Hluboká u Krucemburku - štíří Důl
štíří Důl