+420 603 254 591, +420 605 280 264

Železná Ruda

Informace o prodejci:

Informační turistické centrum města Železná Ruda
Tel./fax: +420 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

Suvenýry v nabídce:

248.  Magnetka 50x70x1
Bílá strž
Bílá strž

Bílá strž je nejvyšší šumavský vodopád a nachází se v údolí Bílého potoka v nadmořské výšce 940 m.n.m. Výška vodopádu dosahuje 12 metrů. U vodopádu se nachází vyhlídková terasa, která umožňuje nádherný pohled na tuto přírodní scenérii. Vodopád je součástí národní přírodní rezervace Bílá strž, která rovněž chrání zbytky původního lesa (bukovo-jedlového porostu), který má pralesní podobu.

249.  Magnetka 50x70x1
Černé jezero
Černé jezero

Černé jezero: je rozlohou největší na Šumavě (18,93 ha, hloubka 40 m). Leží ve výšce 1008 m n. m.

250.  Magnetka 50x70x1
Čertovo jezero
Čertovo jezero

Čertovo jezero: (10,31 ha, hloubka 37 m) leží na jižním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m n. m.

251.  Magnetka 50x70x1
Hojsova Střáž – kostel
Hojsova Střáž – kostel

Nejvýznamnější památkou Hojsovy Stráže je bezesporu kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, charakteristický svým šindelovým pokrytím. Byl postaven v letech 1824 – 1826 na místě dřevěné kaple Panny Marie Růžencové, která zde stávala od roku 1761. Oltář je z původní kaple a byl vytvořen roku 1762 dešenickým mistrem Jakubem Brandtem. Kostel je známý svojí vynikající akustikou a je pravidelně využíván ke koncertům

252.  Magnetka 50x70x1
Pancíř
Pancíř
253.  Magnetka 50x70x1
Železná Ruda
Železná Ruda

Železná Ruda vznikla původně jako hutní osada při soutoku Řezné a Železného potoka počátkem 16.století. Tehdy tudy vedla obchodní stezka zvaná „Výšinná“, směrem od Dunaje, údolím Řezné, přes dnešní Hofmanky, úbočím Pancíře a dále ke Klatovům. Historie hutní osady se začíná psát prakticky rokem 1569, kdy hrabě Jiří z Gutštejna postupuje hamr a důl na železnou rudu do pronájmu Konrádu Geislerovi a Melicharu Fiedlerovi z Pasova.

Více.

O území, kde se nacházela železná ruda a další suroviny vznikaly později spory. Hranice Českého království a Bavorského království byla vyřešena smluvně až za vlády Marie Terezie v r. 1764. Hranice vyznačená o rok později je ctěna prakticky dodnes. Tzv. statek rudský několikrát změnil majitele a postupem doby v průběhu staletí se měnily i přírodní zdroje a podmínky. Tím se také změnila lidská činnost na tomto území. Utlumena byla těžba a zpracování železné rudy a naopak se rozvíjelo sklářství. Tím začíná druhá etapa rozvoje Železnorudska, zahájená hrabětem Nothaftem roku 1676. V okolí se nacházel dostatek surovin pro sklářskou výrobu i dřeva a tak sklárny doznaly rozkvětu. Výrobky zdejších skláren putovaly do celého světa. Známé byly sklářské rody Abelů, Hafenbrädlů, Gerlů, a další. S koncem 19.stol. končí také rozmach a sláva zdejších skláren, s rozvojem průmyslu ve vnitrozemí přestává být výroba skla výhodnou.

Šumava je v této době stále bohatá svými lesy a je postupně zpřístupňována jak novými cestami, tak železnicí. V létech 1874 – 77 byla do Železné Rudy směrem od Plzně vybudována železnice, procházející do Bavorska. Významná byla pro oba sousední státy nejen dopravou materiálu, surovin a výrobků, ale i dopravou lidí do těchto tehdy nepříliš známých končin.

Zprovozněním železnice nastává třetí období rozvoje regionu Železnorudska, období turistiky a rekreace, které je rozvíjeno do současnosti. Prvním, kdo správně vytušil turistické a rekreační možnosti tohoto území byl pan Prokop, který zde po dobu výstavby tunelu pod Špičákem působil jako kantýnský. Po skončení stavby zde zůstal a poskytoval pohostinské služby prvním turistickým zvědavcům z Plzně a Prahy, kteří sem začali železnicí přijíždět. Šumavu pomocí železnice poznávali i Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Eliška Krásnohorská a další.

Město Železná Ruda je dnes správním celkem, zahrnujícím části Alžbětín, Debrník, Hojsova Stráž, Pancíř a Špičák Návštěvníkům Železnorudska již nejsou k dispozici jen ubytovací kapacity, ale celoroční i sezonní nabídky s aktivitami turistickými, sportovními, kulturními, vzdělávacími, apod. Hosté mohou využívat tenisová hřiště, tělocvičny, bowling, ricochet, bazény, paintball, bike-park a další. Bohatství prožitků návštěvníků Železnorudska je ale hlavně v okolní přírodě. Černé a Čertovo jezero, jezero Laka, vodopád Bílá Strž, okolní vrcholy Špičák, Pancíř, Můstek, Polom, Velký Javor, lesní masívy, říčky a potoky - to vše je protkáno sítí tras pro turisty, kolaře, běžkaře. Sjezdové areály na Špičáku, Nad nádražím, Belveder, Samoty, Weissova louka, Alpalouka, Godlhof, Debrník jsou připraveny každou zimu na tisíce zájemců. Muzeum Šumavy, Muzeum historických motocyklů, Expozice Český kráter, Expozice Historie lyžování na Železnorudsku, Muzeum pivovarnictví, Pivovar, Informační středisko NP Šumava i Infocentrum města jsou k dispozici všem v letní i zimní sezoně.

Město Železná Ruda a Železnorudsko jako takové je dnes centrem letní i zimní turistiky, svojí polohou na rozhraní Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava je rekreaci a turistice předurčené. Dominantou města je kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy, jehož dvě kopule vítají všechny přírodu a sport milující návštěvníky Železnorudska.

Ledovcová jezera:

Černé jezero: je rozlohou největší na Šumavě (18,93 ha, hloubka 40 m). Leží ve výšce 1008 m n. m.
Čertovo jezero: (10,31 ha, hloubka 37 m) leží na jižním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m n. m.
Jezero Laka: nejmenší a nejvýše položené jezero na české straně Šumavy pod horou Plesná (2,5 ha, 1096 m n. m.). V jezeře jsou plovoucí ostrůvky.
Prášilské jezero: nachází se pod horou Poledník (1315 m) asi 5 km od obce Prášily (3,6 ha, 1079 m n. m., hloubka 7 m).

Bílá strž:

Bílá strž je nejvyšší šumavský vodopád a nachází se v údolí Bílého potoka v nadmořské výšce 940 m.n.m. Výška vodopádu dosahuje 12 metrů. U vodopádu se nachází vyhlídková terasa, která umožňuje nádherný pohled na tuto přírodní scenérii. Vodopád je součástí národní přírodní rezervace Bílá strž, která rovněž chrání zbytky původního lesa (bukovo-jedlového porostu), který má pralesní podobu.

Špičák:

Jeden ze známých kopců na Železnorudsku (1306 m n.m.), na jehož vrchol vede čtyřsedadlová lanová dráha. Sportovní areál, který se nachází pod vrcholem, je největším zimním střediskem na Šumavě a zároveň je i sportovním střediskem letním – je zde vybudován Kona Bikepark.

254.  Magnetka 50x70x1
Železná Ruda
Železná Ruda
255.  Magnetka 50x70x1
Železná Ruda
Železná Ruda
592.  Magnetka 50x70x1
Černé jezero
Černé jezero
670.  Magnetka 50x70x1
Pancíř
Pancíř
786.  Magnetka 50x70x1
Špičák
Špičák
834.  Magnetka 50x70x1
Černé jezero
Černé jezero
835.  Magnetka 50x70x1
Čertovo jezero
Čertovo jezero
837.  Magnetka 50x70x1
Velký Javor
Velký Javor
838.  Magnetka 50x70x1
Železnorudsko
Železnorudsko
871.  Magnetka 50x70x1
Velký Javor
Velký Javor
771.  Sklo - panák
Bílá strž
Bílá strž
772.  Sklo - panák
Černé jezero
Černé jezero
773.  Sklo - panák
Čertovo jezero
Čertovo jezero
774.  Sklo - panák
Pancíř
Pancíř
775.  Sklo - panák
Železná Ruda
Železná Ruda
776.  Sklo - panák
Železná Ruda
Železná Ruda
777.  Sklo - panák
Železná Ruda
Železná Ruda
778.  Sklo - panák
Železná Ruda
Železná Ruda
1028. Obrázek 3D
Praha -
1041. Magnet 3D
Svatý Hostýn - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
962. Skleněný pilník č.2 malý - semišové pouzdro
Loket - hrad Loket
hrad Loket
975. Svíčka válec 70/50
Loket - hrad Loket
hrad Loket
979. Hrnek smaltovaný ⌀ 80 mm
Vojenské technické muzeum Lešany - T - 55
T - 55
913. Tričko XS - 2XL, 3XL
Vojenské technické muzeum Lešany - Tatra 815 SOM
Tatra 815 SOM
1011. Miniatura dřevěná
Štíří Důl – Hluboká u Krucemburku - štíří Důl
štíří Důl